Tuesday, May 16, 2006

 

Prinsip Perakaunan

Dokumen Perniagaan

Fokus utama saya ialah anda dapat menjawab soalan dokumen perniagaan (soalan no.1 SPM) sebab ia adalah soalan tahunan yang tidak sukar untuk dijawab jika anda tahu caranya. Kandungan CD itu termasuk panduan dan teknik menjawab soalan dokumen.

Comments: Post a Comment<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?